Väven.se

En webbplats som skapar nyfikenhet på ett helt nytt sätt

Utmaning.

När Umeås nya kulturhus skulle byggas ville byggherren, Väven i Umeå, dokumentera och berätta hur huset blev till. Projektägaren Kreator Labs involverade Dohi i processen med att skapa en innovativ och spännande webbplats för att visualisera projektet.

vaven_img1

Analys.

Måste en webbplats se ut som en webbplats? Eller kan den se ut mer som en film? Det var utgångspunkter för arbetet. Med hjälp av dramaturgi från Kreator Labs, design från SGC&LLLL och tekniskt avancerade parallaxanimeringar från Dohi skulle vi kunna skapa en webbplats som engagerar besökarna och ger berättelsen om husets tillkomst liv.

En webbplats producerades som engagerar och stimulerar besökare samt väcker nyfikenhet och intresse för det byggnaden tillika det nya kulturhusets uppkomst.

En webbplats producerades som engagerar och stimulerar besökare samt väcker nyfikenhet och intresse för byggnaden tillika det nya kulturhusets uppkomst.

Lösning.

Till skillnad från traditionell webb fick här berättande och dramaturgi en mer central roll i processen. Med utgångspunkt i filmens värld skapades en berättelse där vi får följa några nyckelpersoner genom processen, kombinerat med bild, film och text som beskriver olika faser av bygget.

Arbetet involverade flera kreatörer från Kreators nätverk, film och dokumentation av Lampray, design av SGC&LLLL och teknisk utveckling av Dohi Agency. Med teknik i absolut framkant skapades en upplevelse där innehållet är i centrum och förstärks genom avancerad webbaserad animation.

Väven

Om kunden

I Väven, Umeås nya kulturhus, flätas människor och idéer samman – där av namnet. Genom att skapa förutsättningar för nya samarbeten mellan små och stora aktörer i Umeå och övriga världen erbjuds besökaren 
ett spektrum av upplevelser. I Väven upplever besökaren kultur i dess bredaste bemärkelse – från musik till mat, föreläsningar till förströelse, de spontana till de planerade, privat eller i affärer.

Länkar

www.kulturvaven.se

Fler projekt.