Skekraft.se

Att optimera sin digitala närvaro

Bakgrund.

Skellefteå Kraft hade en webbplats som var över sex år gammal, vilket innebar att den inte längre på ett effektivt sätt kunde konvertera elavtalskunder eller bygga Skellefteå Krafts varumärke på rätt sätt.

Därför vände sig Skellefteå Kraft till Dohi Agency, vars strateger har 25 års samlad erfarenhet av digitala strategier och lösningar. Dohi Agency har idag arbetat med Skellefteå Kraft på strategisk nivå i över två års tid.

Företagets Webbplats är en av de mest viktigaste kanaler utåt idag. Tillsammans med Skellefteå kraft arbetade teamet fram en övergripande strategi för den digitala närvaron.

Företagets Webbplats är en av de mest viktigaste kanaler utåt idag. Tillsammans med Skellefteå Kraft arbetade teamet fram en strategi för den digitala närvaron på webben.

Uppdrag.

Det initiala uppdraget bestod av att, via en förstudie, ta fram en kravspecifikation på hur en ny webbplats skulle kunna se ut och fungera, för att hjälpa Skellefteå Kraft att uppnå sina affärs- och varumärkesmål. Denna utvecklades i nästa steg till ett framtagande av en fullständig webb och onlinestrategi.

Därefter fortsatte samarbetet ytterligare och Dohi Agency hjälpte Skellefteå Kraft att ta fram ett upphandlingsunderlag baserat på framtagen strategi, Dohi Agency var med som rådgivare under genomförandet av upphandlingen och utvärderingen av inkomna anbud.

Lösning.

Dohi Agency har en väl utarbetad process för att ta fram digitala strategier och genomföra förstudier inom alla tänkbara digitala områden. Skellefteå Kraft har genom sitt samarbete med Dohi Agency fått en väl genomtänkt, innovativ, digital strategi och tydlig målbild för ny webbplats.

Skellefteå Kraft

Om kunden

Skellefteå Kraft AB, producent av elkraft, fjärrvärmeleverantör och elnätägare, är den femte största kraftproducenten i Sverige. Skellefteå Krafts vision är att vara det bästa energibolaget.

Fler projekt.