Innovations­loopen

Content marketing i samarbete med Region Västerbotten

Uppdrag.

Dohi Agency fick i uppdrag av Region Västerbotten att knyta samman utvecklings- och kommunikationsarbetet i länet. Resultatet blev tydlig och kontinuerlig content marketing i alla dess former.

De fysiska mötesplatserna – Västerbotten på Grand, Mötesplats Lycksele, Almedalsveckan m fl – skulle tillsammans med övriga scener och insatser förstärka varandra och sända ett ännu tydligare, gemensamt budskap. Allt samtidigt som nya samarbeten, effektivt idéarbete och innovation skulle berika det befintliga, regionala ekosystemet av studenter, företag, innovatörer och entreprenörer.

Se den sammanfattade filmen från 2014 års Mötesplats Lycksele.

Se den sammanfattade filmen från 2014 års Mötesplats Lycksele.

Analys.

Idéer och innovationer skulle hamna i fokus.

Vi vill lyfta statusen och tron på kreativa samarbeten samtidigt som projektet i realtid skulle marknadsföra en tvärvetenskaplig, öppen process.

Projektet skulle ha två syften, dels göra nytta för länet i form av produkter, tjänster och slutligen företag, dels presentera länet som den region, den kreativa hub i Sverige som allra mest engagerat drivs av den här inställningen.

Innovationsloopen blev namnet på lösningen som togs fram för att på ett enkelt sätt knyta samman regionens löpande eventsatsningar som sker.

Innovationsloopen blev namnet på lösningen som togs fram för att på ett enkelt sätt knyta samman regionens löpande eventsatsningar som sker.

Lösning.

Lösningen blev Innovationsloopen, en rörelse som involverar hundratals västerbottningar varje år. Från starten på Västerbotten på Grand Hôtel, där temat för årets presenteras, vidare över idésäsongen som är våren när tvärvetenskapliga team kreerar hundratals idéer i Idéverkstäderna. De bästa av vilka slussas vidare i loopen till Utvecklingsverkstäderna på Mötesplats Lycksele, där de bearbetas. Loopen når ett varv under hösten när Företagsverkstäderna syftar till att ta prototyperna vidare till produkter och företag.

Dohi Sweden var tillsammans med Region Västerbotten drivande i processen och skapade oändligt många möten, ett halvt dussin event, en webbplats med tillhörande app samt dokumentation via text, bild och film.

Appen till Mötesplats Lycksele skapade i syfte att underlätta för besökaren att ta till sig information om eventet.

Appen till Mötesplats Lycksele skapade i syfte att underlätta för besökaren att ta till sig information om eventet.

Region Västerbotten

Om kunden

Region Västerbotten har hela tiden länets tillväxt och utveckling i fokus. Deras regionala utvecklings­arbete handlar ytterst om att länet ska utvecklas positivt och skapa bästa möjliga livsvillkor för länets medborgare.

Länkar

www.innovationsloopen.se

www.motesplatslycksele.se

www.almedalen.se

Fler projekt.