Maktfaktorn

En webbplats och läroplattform om makt och demokrati

Uppdrag.

Demokrati är en grundbult för ett modernt och välmående samhälle. Avgörande blir det därför att även nästa generation förstår och intresserar sig för olika former av folkstyre. UR:s utmaning var att på ett lekfullt och informativt sätt sprida intresse om demokrati till ungdomar, primärt elever i gymnasiet.

Ett annat viktigt element var att eleverna tillsammans med sina kamrater och lärare skulle få en förståelse för hur politiska beslut går att påverka, och tidigt känna en genuin delaktighet i den demokratiska processen.

En lekfull utbildande responsiv webbplats för demokrati

En lekfull utbildande responsiv webbplats för demokrati

Lösning.

Maktfaktorn, en digital och interaktiv upplevelse för visuellt berättande baserat på verklig data och statistik, där användarna är medskapare och påverkar innehållet genom sina egna val.

Maktfaktorn använder olika typer av visualiseringar så som grafer och animationer för att göra upplevelsen dynamisk och intressant. Detta kombineras med diskussioner, experiment och fördjupande arbeten.

Dohi Agency ansvarade för användarupplevelsen och den tekniska utvecklingen, lösningen programmerades med hjälp av de senaste webb-teknikerna, vilket möjliggör avancerade funktioner och gör sidan optimerad för en snabb och användarvänlig upplevelse.

maktfaktorn_img2

Alla resultat som skapas och visualiseras är delningsbara via sociala medier för att generera ytterligare spridning av idéer, frågor och tänkbara svar.

Maktfaktorn

Om kunden

UR är en del av svensk public service tillsammans med Sveriges Radio och SVT. Deras uppdrag är att producera och sända kunskapsprogram som breddar, kompletterar och förstärker det andra gör inom utbildningsområdet.

Länkar

Maktfaktorn hjälper dig att utforska dina och andras värderingar och era rättigheter i en demokrati

www.ur.se/maktfaktorn

Fler projekt.