Next Future.

Digitaliseringen sker på alla områden vilket gör marknader snabbföränderliga. Det är helt avgörande att kontinuerligt studera beteenden, förstå och bevaka trender globalt. Därför anstränger vi oss på Dohi för att alltid befinna oss i nästa framtid – vilket ger oss möjlighet till utveckling och innovation i framkant.

01
Software is the brand

Software is the brand

Kunder är idag vana att interagera med olika produkter och tjänster genom digitala kanaler så som hemsida, mobila applikationer och uppkopplade enheter. Om de digitala kanalerna inte fungerar så tar varumärket skada. IT är inte längre någonting som enbart IT-avdelningen hanterar, eller ens CIO. Idag samägs denna fråga av marknads- och produktchefer. Hur ett företag hanterar digitala medier och system för att förstärka sina produkter genom digitala upplevelser, är nu en fråga om överlevnad.

02
wearables

Wearables

Utvecklingen av mobiltelefoner har nästan stått still under de senaste åren. Istället satsar varje stor tillverkare på olika typer av uppkopplad utrustning som vi kan ha på oss. Hela mobilbranschen rustar nu för strid om konsumenterna, och därför kommer det inom de närmaste åren komma många nya typer på uppkopplade enheter, som till exempel kläder, skor, klockor, armband, glasögon och till och med kontaktlinser. Google Glass, Apple Watch och Nike Fuelband är exempel på Wearables.

03

Internet of Things

Idag går det att köpa uppkopplade vardagliga enheter, t.ex. våg, klocka, bil, LED-lampa och tvättmaskin. Allt kommer att kopplas upp mot internet och dessa enheter kommer sedan att kommunicera med varandra för att förenkla vår vardag. Smarta hemmet, bilen och staden är en del av utveckling vi kommer att se framöver.

04

Digital Payments

Kortlösa digitala betalningar så som Apple Pay och olika former av digital valuta som t.ex. Bitcoin, är på väg att slå igenom på riktigt. Med hjälp av NFC (Near Field Communication) kommer det att räcka med att hålla fram sin mobil eller klocka för en transaktion.

05

Omni Channel

Omni Channel handlar om att skapa en igenkänningsfaktor för kunderna i varje enskild kanal, och få kanalerna att samverka med varandra. Detta innebär att förstärka shoppingupplevelsen före, under och efter besök, oavsett om det är via mobil, dator, radio, tv, mail, katalog, event eller fysiskt besök i butik.

06

Shared Economy

I den nya delade ekonomin finns möjlighet att nyttja resurser på ett kostnads- och miljöeffektivare sätt. Modellen håller på att etablera sig inom allt fler marknadssegment och slår ut många traditionella affärsmodeller och företag. I USA har t ex Airbnb möjliggjort för privatpersoner att hyra ut sin soffa, ett rum, lägenheten eller stugan, vilket har fått antalet hotellnätter som bokas att minska.

07

Self Tracking

GPS- och pulsklockor, eller produkter som Fitbit, Up och Fuelband, används redan av många för ökad medvetenhet om sin kropp och hälsostatus. Detta kommer förändra mångas hälsa till det bättre, och även ge sjukvården nya möjligheter.

08

SO-LO-MO

SOLOMO står för Social, Local och Mobile. Framgångsrika digitala produkter och tjänster kombinerar dessa tre element på ett intuitivt sätt. Detta kan t.ex. vara en mobil app som givet vilken plats du befinner dig på kan ge dig tips på varor och tjänster i din närhet, ge dig omdömen och priser samt möjligheten att dela med dig av din erfarenhet till vänner och bekanta via sociala medier.

09

Predictive Analytics

Framåtblickande beslutsstöd är till för förutseende företag som vill veta mer om sina kunders framtida behov och kunna ge dessa personanpassade upplevelser och produkter. För att dra slutsatser om vad som kommer att ske i framtiden bearbetar de kontinuerligt stora mängder av fakta och historisk data genom användning av olika statistiska modeller.

10

Drones

Drönare i form av obemannade flygfarkoster har använts i många år, men nu har de även slagit igenom för trafik- och brottsbevakning, filmning och hemleveranser av paket. Nya användningsområden kommer hela tiden.

11

Gamification

Spelifiering, eller Gamification handlar om att motivera och engagera genom att applicera spelmekaniker på vardagliga sysslor för att göra dessa roligare och mer utmanande. Spel kan sammanfattas som det frivilliga försöket att övervinna hinder. Människan tycker om att utmanas och spel erbjuder det. Det mest kända systemet är flygbolagens bonussystem som triggar samlandet av poäng som vi kan byta ut mot erbjudanden som attraherar dig som individ. Ett socialt intranät kan genom spelifiering stimulera anställda att tidredovisa eller att dela med sig av sin kompetens till andra.

12

Crowdfunding

En möjlighet att finansiera utvecklingen av din idé till en framtida färdig produkt, om intresse finns genom förbeställning. Det är inte längre riskapitalet som bestämmer vad som är en bra idé eller inte, det är marknadens intresse som styr.

13

Augmented Reality

Förstärkt verklighet är när man lägger ett digitalt lager ovanpå det vi ser. Det kan göras t.ex. genom en mobiltelefons kamera, och låta verkligheten smälta ihop med det digitala. Företag som MIO och IKEA har tidigt varit ute och hjälpt sina kunder att se hur en ny soffa eller bokhylla passar in i vardagsrummet.

14

Second Screen

När begreppet ”second screen” lanserades syftade man på att många satt framför teven med sina mobila enheter. Uppmärksamheten på vad som händer på teven minskar, och numera är mångas fokus istället på den andra skärmen. Därför har ett stort antal tjänster som kopplar ihop vad som händer på teven och mobila enheter utvecklats för att öka engagemanget till programmen. På Spåret, Jeopardy och Melodifestivalens liveröstning är några exempel.

15

Robots

Industrirobotar har funnits i många år, nu börjar det komma närmare vardagen för att underlätta för monotona arbetsuppgifter så som gräsklippning och städning. I takt med att priserna sjunker och tekniken utvecklas så kommer robotar att ta över allt fler av våra sysslor. Robotiseringen kommer att förändra vårt samhälle och Stiftelsen för framtidsforskning bedömer att inom 20 år kommer 2,5 miljoner arbetstillfällen i Sverige att frigöras.

16
3d-printers

3D Printing

3D-utskrifter kommer att revolutionera all form av tillverkning och logistik i form av transporter. Redan nu går det att köpa hem en enklare 3D-skrivare på Mediamarkt, som kan skriva ut alla tänkbara former i plast. Andra material som mat och vävnader, har redan kommit långt i utvecklingen.

17

Big Data

Framväxten av stora datamängder beror på väsentligt ökade möjligheter att samla in och lagra information som aldrig förr. Företag gör detta då man har insett att lagrad information är en värdefull säljbar råvara som kan förädlas.

18

Cloud

Molntjänster är idag en förutsättning för i princip alla nya digitala tjänster. Obegränsad lagring, kapacitet och elasticitet är bara några av fördelarna. Eftersom det händer så extremt mycket i den digitala världen, och tiden för när system byts ut blir allt kortare, har molnbaserade system blivit en självklarhet för de flesta företag att satsa på då de är mer kostnadseffektiva och delvis underhållsfria.

19

Autonomous Vehicles

Självkörande bilar kommer inom kommande år att vara en realitet, och redan nästa år kommer Volvo ha ca 700 självkörande enheter i ett pilotprojekt i trafiken i Göteborg. Detta kommer revolutionera hela transportbranschen, men även taxi- och bussrörelserna samt hur vägar och städer byggs.

20

Brain-Computer Interface

BCI är ett gränssnitt som kommunicerar direkt mellan nervcell och teknisk apparatur, t.ex. att avläsa och sända information till och från hjärnan. Från att ha styrt en dator med hjälp av tangentbord och mus, så styr vi idag elektroniska enheter via multitouch. Inom en snar framtid kommer vi via telepati att kunna påverka vår omgivning med hjälp av denna nya teknologi.