Idéverkstad #1 – Cirkulär ekonomi

Övrigt

Fredag den 13:e mars arrangerade Dohi årets första Idéverkstad, inom ramen för Västerbottens process Innovationsloopen. Den här gången utanför länets gränser, närmare bestämt i Östersund – som ett direkt resultat av samarbetet och samskapandet mellan Region Jämtland Härjedalen och kollegan Region Västerbotten.

Under heldagen i Östersund var uppdraget att hitta nya processer för en ekonomi som inspireras av det biologiska kretsloppet – och tar oss bort från dagens linjära synsätt, när vi producerar, konsumerar och slänger. Med som inspiratör var under dagen var kommunikatören och missionären Tobias Jansson – som bland annat står bakom den intressanta och aktuella sajten www.circulareconomy.se:

– Cirkulär ekonomi är en vision om ett system som är designat för att återskapa värde om och om igen. En grundtanke är att förena affärsnytta med miljönytta, med resurseffektivitet. Det vi försöker hitta är nya, innovativa affärsmodeller där vi köper eller hyr funktioner istället för produkten i sig – vi talar om funktionsförsäljning, förklarade Tobias.

Briefen som grupperna arbetade efter var:

Det pågår en kreativ rörelse för att utveckla nya, hållbara, processer där avfall blir resurser – i både biosfären och teknosfären – som uppmärksammas, värdesätts och används på helt nya sätt. Det uttalade målet är inte att vara mindre destruktiv utan att tvärtom bidra till en i alla avseenden positiv utveckling. Hur kan vi i norra Sverige tillsammans utveckla nya ekonomiska processer där produkter, tjänster och system designas så att våra resurser behåller eller ökar sitt värde?

De starkaste förslagen från Idéverkstaden i Östersund slussas nu vidare till den stora kraftsamlingen Mötesplats Lycksele, som arrangeras den 3-4 juni. Där tar nya team idéerna vidare till prototyper – nästa naturliga steg på väg mot förverkligande och eventuell bolagisering. Koncepten som växte fram under dagen var:

Cirkular Summit 2016: Cirkular Summit är det publika startskottet för att skapa en nod, en fysisk samlingsplats, som i förlängningen ska förmedla det cirkulära konceptet och förankra det i regionen.

Byaförening 2.0 – Cirkulär landsbygd: Sprida kunskap och förändra attityder hos gemene man, främja en uppkopplad, cirkulär landsbygd som effektivt byter/lånar/hyr saker och tjänster, där en mans skräp är en annan mans råvara.

Cirkulär samverkan i norr: ”Mot framtiden med hjälp av vår historia” är utgångspunkten för en mobilisering där de nordligaste länen i Nordens länder tillsammans bygger ett samhälle baserat på cirkulär ekonomi.

Årevinning: En labmiljö som ska utforska under vilka förutsättningar en cirkulär ekonomi uppstår och kan frodas.

Alla presentationer och filmade pitcher finns utlagda på www.motesplatslycksele.se – under fliken Idéverkstäder. Där finns även en sammanfattande film om Idéverkstaden ”Cirkulär Ekonomi” från Östersund i Jämtland, den 13 mars 2015.

 

Kalender

Veckans ord

Hearable

En enhet vi bär i örat som förmedlar information till användaren kallas hearable.

Veckans citat

“Waiting for perfect is never as smart as making progress.
– Seth Godin (1960-) är en amerikansk entreprenör och författare.

Facebook

Twitter

Kolla in

Dohi på Webbdagarna

Ted Wengler och Mikael Friman på plats tillsammans med över 1600 entusiastiska IT-människor som trängdes bland internationella föreläsare och montrar.

WebdagarnaUnder dagarna var det framförallt fokus på kunderna och användarna och ett genomgående tema var att det är människan snarare än tekniken som kommer att driva den fortsatta utvecklingen. Vi på Dohi jobbar alltid i team i olika konstellationer och fick bekräftat att de stora innovationerna skapats av team snarare än ensamma genier.

Dohi Agency goes Swag

IMG_0473Med ryggsäckar från Sandqvist och funktionströjor från Houdini har våra Dohi Agency medarbetare aldrig varit snyggare. Vi vill att valet av leverantörer ska spegla det vi inom Dohi står för.
IMG_0452Både Sandqvist och Houdini är svenska företag som jobbar med kvalitet, design och hållbarhet. Sandqvist beskriver sin design som okomplicerad, funktionell och vacker medan Houdini designar och producerar kläder för människor som vill uppleva mer, prestera mer och ha mer kul eller för att citera dem från deras hemsida  Vi tillverkar produkter för nyfikna personer med stora hjärtan.

Notiser

Smoothie Contest

På Dohi Agency vårkonferens ställdes fem lag inför utmaningen att skapa en smoothie som skulle bedömas på namn, smak, utseende och kreativitet. Vår fantastiska Fanny hade säkerställt att råvaror och ingredienser inte skulle var något hinder för vad lagen skulle kunna åstadkomma. Efter mycket hackande, skratt, provsmakande och justeringar kunde så småningom en vinnare koras. Crunchy Marguerita tog hem segern, en smoothie mixad med mycket kärlek, hallon, banan, avokado yoghurt, nötter, kolasås mm. För er som tänker att det här är någonting för er – don´t do this at home.

Smoothi tävling

Tipsa